Úvod |  Přihlásit

Prohlášení o ochraně osobních dat

Svou registrací poskytuji společnosti MM-hobby, se sídlem Závišova 1057, 272 01 Kladno, (dále jen „správci“) své výše uvedené osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv se správcem prostřednictvím jeho internetového obchodu.


Zároveň souhlasím, aby správce výše uvedené údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovával a shromažďoval zejména ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, uschováváním, tříděním, kombinováním, používáním a likvidováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Správce je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Mám i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, o čemž jsem byl správcem informován. Informace o těchto údajích mi poskytne správce kdykoli na základě mé písemné žádosti.


zpět